فرهنگی ادبی علمی آموزشی فرهنگی ادبی علمی آموزشی tag:http://alef12.mihanblog.com 2018-09-19T02:26:53+01:00 mihanblog.com آموزش مناسک حج 2018-07-18T13:07:56+01:00 2018-07-18T13:07:56+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/127 HD با سلام خاطرات تابستان ۹۷  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک آموزش مناسک حجhttps://gap.im/@dddd12 خانه 18:07 آموزش مناسک حج 18:18

با سلام خاطرات تابستان ۹۷ 

الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

آموزش مناسک حج

https://gap.im/@dddd12

11:57
آموزش مناسک حج
]]>
محرمات احرام در مناسک حج 2018-07-18T13:06:47+01:00 2018-07-18T13:06:47+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/126 HD خانه 21:11 http://www.namasha.com/v/1oOVYp3Zhttp://www.namasha.com/dd12 محرمات احرام برای مردان بیشتر است بیشتر محرمات کفاره دارد که اغلب قربانی کردن گوسفندیا شتر است

21:11محرمات احرام برای مردان بیشتر است بیشتر محرمات کفاره دارد که اغلب قربانی کردن گوسفندیا شتر است
]]>
مناسک و احکام حج استاد ملانوری 2018-07-18T13:05:11+01:00 2018-07-18T13:05:11+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/125 HD خانه 14:24 مناسک و احکام حج استاد ملانوری=01 11:45 مناسک و احکام حج استاد ملانوری=02
20:05
مناسک و احکام حج استاد ملانوری=۰۶ ]]>
تصاویر مهدوی عج=01 2017-10-23T03:41:38+01:00 2017-10-23T03:41:38+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/124 HD http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg
http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg
]]>
تصاویر مهدوی عج=02 2017-10-23T03:40:20+01:00 2017-10-23T03:40:20+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/123 HD http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg
http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg
]]>
جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد 2017-10-23T03:39:15+01:00 2017-10-23T03:39:15+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/122 HD 05:46جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد--------------------به یاد مرحوم حاج دایی محمد دهقان و مرحوم حسینعلی کارگر-----------------------------05:46اختصاصی برای تبلت-جوش دوره -محرّم88
05:46
جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد
--------------------
به یاد مرحوم حاج دایی محمد دهقان و مرحوم حسینعلی کارگر
-----------------------------
05:46

]]>
مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد 2017-10-23T03:38:00+01:00 2017-10-23T03:38:00+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/121 HD 02:30مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد
02:30
مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد
]]>
دانلود منتخب زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش بهابادیزد 2017-10-08T22:54:28+01:00 2017-10-08T22:54:28+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/120 HD دانلود منتخب---------------مراسم زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش---------------شهرستان بهاباد یزد-----------رایانه ای-دیجیتالی----------moharram96.VOB---------------------------http://s8.picofile.com/file/8308372618/01_moharram96.vob.html-----------------------------------85mb---------http://s8.picofile.com/file/8308518976/02_moharram96.vob.html-----------------------------------------40mb---------------http://s9.picofile.com/file/8308487934/03_moharram96.vob.html--------------------------------
دانلود منتخب
---------------
مراسم زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش

---------------
شهرستان بهاباد یزد
-----------
رایانه ای-دیجیتالی
----------
moharram96.VOB
---------------------------
http://s8.picofile.com/file/8308372618/01_moharram96.vob.html
-------------------------
----------85mb---------
http://s8.picofile.com/file/8308518976/02_moharram96.vob.html
----------------------------
-------------40mb---------------
http://s9.picofile.com/file/8308487934/03_moharram96.vob.html
-----------------------------------
----------------81mb----------------
http://s8.picofile.com/file/8308520542/04_moharram96.vob.html
-------------------------------
http://s8.picofile.com/file/8308488068/06_moharram96.vob.html
------------------------
http://s8.picofile.com/file/8308488384/07_moharram96.vob.html
------------------------
------------58mb----------
http://s8.picofile.com/file/8308488568/08_moharram96.vob.html
--------------49mb----------
http://s8.picofile.com/file/8308488734/09_moharram96.vob.html
------------------------
http://s8.picofile.com/file/8308517000/10_moharram96.vob.html
------------------------------
-------------44mb-----------
http://s8.picofile.com/file/8308521326/11_moharram96.vob.html

-----------------------
---------------30mb--------------
http://s8.picofile.com/file/8308523818/12_moharram96.vob.html
-----------------------------------
------------------40mb-----------------
http://s9.picofile.com/file/8308524434/13_moharram96.vob.html
--------------------------------
----------------87mb-----------------
http://s9.picofile.com/file/8308525776/14_moharram96.vob.html
------------------------------
http://s9.picofile.com/file/8308573734/15_moharram96.vob.html
------------------------------
http://s9.picofile.com/file/8308574534/16_moharram96.vob.html
-----------------------
با حضور مش حسن
----------------71mb--------------
http://s8.picofile.com/file/8308488276/05_m96_151m_hassan.vob.html
---------------
-------------------
-----------------  دسته وآش نذری95-------------------
http://s8.picofile.com/file/8308371076/000_m95_aash.vob.html
-------------------------------
برای دانلود باتلفن همراه به نشانی اینترنتی زیر مراجعه فرمایید
--------------------------
www.namasha.com/dd12
--------------------
برچسب‌ها: زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش، ddddd12، دسته وآش نذری95، 352-240، بهابادیزد، دانلود منتخب
]]>
عزاداری محرّم96، بهابادیزد، ddddd12 2017-10-06T07:20:47+01:00 2017-10-06T07:20:47+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/118 HD 03:44عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1203:01عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1202:02عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1203:06عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1201:44عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1201:00عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1201:37عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1201:22عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12برچسب‌ها: عزاداری محرّم96، بهابادیزد، ddddd12
]]>
عزاداری محرّم96 -95- بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-جوش دوره 2017-10-06T07:20:06+01:00 2017-10-06T07:20:06+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/117 HD خانه03:55عزاداری محرّم95 - بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-ddddd1205:15عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12-جوش دوره03:51عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1206:21عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12برچسب‌ها: ddddd12، عزاداری محرّم - بهابادیزد=نماشا، جوش دوره، دسته عزاداری و آش نذری
برچسب‌ها: ddddd12، عزاداری محرّم - بهابادیزد=نماشا، جوش دوره، دسته عزاداری و آش نذری
]]>
عزاداری محرّم96 - بهابادیزد 2017-10-05T16:56:17+01:00 2017-10-05T16:56:17+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/115 HD 02:01عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1202:46عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1201:50عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1201:58عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1204:44عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1203:28عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1201:35عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1203:25عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd1202:40عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12 ]]> برخورد صاعقه به در خت+ این پیرمرد+گاو صندوق عجیب+هنرمند+خانه 2017-08-14T07:39:44+01:00 2017-08-14T07:39:44+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/114 HD 02:09هنرمند به این میگن00:52گاو صندوق عجیب00:13فیلم بسیار جالب از برخورد صاعقه به در ختی در خیابان که توسط دوربین پارکینگ ضبط شده که بخوبی قدرت صاعقه را نشان میدهد01:33خانه ای که با فشار تنها یک کلید جمع شده و آماده حمل می شود02:19این پیرمرد

]]>
در آوردن خودرو از زمین باتلاقی+خوراکی هایی که بهتر است باهم نخورید 2017-07-29T07:26:17+01:00 2017-07-29T07:26:17+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/113 HD 00:24 ترفندی جالب برای در آوردن خودرو از زمین باتلاقی 03:33 چه بالابریدچه پایین،سرجای اول برمی گردید

00:24
ترفندی جالب برای در آوردن خودرو از زمین باتلاقی


]]>
ماه منیر 2017-06-16T05:45:17+01:00 2017-06-16T05:45:17+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/112 HD دوست دارم که ز لب های تو یک بوسه بگیرم و همان لحظه درآغوش تو از عشق بمیرم کاش می شد کفنم چادر گلدار تو باشد تا دگر وام ز عطر خوش کافور نگیرم نزد من ناز بنا کردی و با عشوه گری ها شده ای باعث تشویش من ای ماه منیرم هرطرف می نگرم چهره ی زیبای تو پیداست تشنه ات هستم و بازیچه ی افسون کویرم یاد آن عشوه گری های تو ای دلبر رعنا درنمازم شده مستوجب شک های کثیرم....http://bonbaste-ordibehesht.blogfa.com/post/27
دوست دارم که ز لب های تو یک بوسه بگیرم
 

و همان لحظه درآغوش تو از عشق بمیرم

 

کاش می شد کفنم چادر گلدار تو باشد
 

تا دگر وام ز عطر خوش کافور نگیرم

 

نزد من ناز بنا کردی و با عشوه گری ها
 

شده ای باعث تشویش من ای ماه منیرم

 

هرطرف می نگرم چهره ی زیبای تو پیداست
 

تشنه ات هستم و بازیچه ی افسون کویرم

 

یاد آن عشوه گری های تو ای دلبر رعنا
 

درنمازم شده مستوجب شک های کثیرم....

http://bonbaste-ordibehesht.blogfa.com/post/27

]]>
هرچیزی را نباید امتحان کرد+پاک ترین قطار+خودکار 3 بعدی 2017-04-25T08:41:23+01:00 2017-04-25T08:41:23+01:00 tag:http://alef12.mihanblog.com/post/111 HD خانه 00:12 هرچیزی را نباید امتحان کرد 00:15 وقتی با جاروبرقی یه سیگار رو جارو میکنی
00:59
بریدن گردو با کاغذ ]]>